Kontakta oss på:  Ring Design Box i Stockholm på Skype | +46 8 559 222 99 | info@designbox.se

Vad är Drupal?


Drupal, är ett av marknadens största fria webbpubliceringssystem byggt med öppen källkod. Drupal utvecklas och underhålls av ett community med över 630.000 användare och utvecklare. Drupal distribueras under GNU General Public License (“GPL”), som betyder att vem som helst får ladda ner det och dela med andra.De många användarna och den öppna miljön, gör att systemet ständigt utvecklas, för att säkerställa att Drupal alltid stödjer det senaste som webben har att erbjuda.Några av Drupal projektets ledord är: Modulerbarhet, standardisering, samarbete och användarvänlighet.

Drupal är mer att ramverk för webbplatser och webbapplikationer än det är ett färdigt publiceringssytem. Funktionaliteten består i ett stort antal moduler, som väljs ut och anpassas efter det aktuella projektet. (Kan liknas vid att bygga med Lego.) Det finns även färdiga anpassningar, så kallade “Drupal distributioner”, som innehåller färdiganpassade system, för olika användningsområden.

Vi på Design Box har en egen anpassning av Drupal, som vi använder i våra projekt för att snabbare komma igång med webbprojekt.

Historik
Drupal utvecklades från början av belgaren Dries Buytaert, som en enkel elektronisk anslagstavla 1999, inom något år blev fler intresserade av att bidra till Drupal, så projektet blev open source. Drupal.org startades 2001, och Drupal communityn tog fart omkring 2005.

Varför välja Drupal
Vi har valt att arbeta med Drupal, på grund av skalbarheten, modulerbarheten, användarrollerna och alla anpassningsmöjligheterna. Att systemet är öppet och gratis, samt har ett community med mängder av drivna webbutvecklare är ett plus.Med liten utvecklingstid går Drupal i hög grad går att anpassa till en mängd användningsområden. Allt från mindre webbplatser till stora med mängder av webbredaktörer och användare.De över 10000 färdiga modulerna och att dom ständigt utvecklas, gör att mycket redan är gjort. Man behöver oftast inte uppfinna hjulet, inte ens för att lägga till nya webbtekniker, eller anpassningar mot sociala nätverk. 

Bra för krävande projekt
Drupal lämpar sig speciellt bra för webbprojekt med höga ambitioner, t.ex. där man inte vill göra några kompromisser för att få webben att smälta väl in i verksamheten. Den kraftfulla användarrollhanteringen, gör att man inom en organisation kan dela upp arbetsuppgifter. Vardagen för varje anställd kan anpassas i detalj. Anställda är en hög kostnad, och kan man underlätta arbetet, och undanröja hinder för olka yrkesroller, så kan mer arbete utföras.
Copyright Design Box AB 2014. 
Copyright for the Druplicon and the
trademark "Drupal" belongs to Dries Buytaert.