Kontakta oss på:  Ring Design Box i Stockholm på Skype | +46 8 559 222 99 | info@designbox.se

Vad är Open Source?


"...avser oftast datorprogram där källkoden är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som vill."
Källa: Wikipedia

Drupal är licensierat med GNU General Public Licence, version 2, eller senare. Förkortas GPL. Det är samma licens som bland annat Linux använder, och är en vanlig licens för open source projekt.

GPL fastställer olika friheter. Här är en sammanfattning på de viktigaste punkternna.
  • "Frihet 1: Friheten att använda programvaran i valfritt syfte.
  • Frihet 2: Friheten att undersöka programmet för att förstå hur det fungerar och använda dessa kunskaper i egna syften.
  • Frihet 3: Friheten att fritt få vidaredistribuera kopior för att hjälpa andra.
  • Frihet 4: Friheten att förbättra programmet, anpassa det till egna krav och distribuera förbättringarna så att andra kan dra nytta av modifieringarna“
Källa wikipedia.

Varför vi gillar fri öppen källkod
Med fri öppen programvara så får man möjlighet att sjäv, bygga ut och ändra, med enda restriktionen att man måste låta andra få samma frihet om man väljer att sprida det man gjort. Den här friheten är fantastisk och gör att man kan anpassa koden till precis det man själv vill. Det är även möjligt att kombinera många olika öppen källkodsprojekt, och uppfinna något helt nytt. Väljer man att vidaredistribuera sin kod, så får man ofta kritik och expertis från andra webbutvecklare, angående det man byggt. Samt förslag på förbättringar, buggfixar, designändringar, helt utan kostnad.

Bli inte beroende av en leverantör
Med öppen källkod minskas även risken för att bli beroende av en mjukvaruleverantör. Om man har byggt sin verksamhet kring en kommersiell, sluten programvara, med licenskostnader, finns alltid ett överhängande hot av licenshöjningar, uppköp och nedläggningar.
Öppen källkod är inte på samma sätt av beroende av kortsiktig vinst eller en bra kvartalsrapport, utan finns kvar att fritt ändra, även om det företaget som skrivit koden från början inte längre finns kvar. Man har alltid valet att fortsätta med sin egen version. 

En vanlig anledningen till uppdateringar inom öppen mjukvara är att göra väsentliga förbättringar. Drivkraften kommer vanligtvis från ett eller flera företags behov av effektivisera någon process. Sälja fler licenser av programvara är oftast inte målet.
Inom sluten kommersiell programvara är ofta mjukvaruleverantörens behov av vinst, det som driver utveckligen av uppdateringar. Uppdateringar tvingas ibland fram utan att någon tagit reda på vad just din verksamhet har för behov.

Communityn är en viktig del
Att många använder en programvara och engagerar sig i projektet är viktigt för lyckade öppen källkodsprojekt. Ju flera som hjälper till och, kommer med idéer, felanmäler buggar, löser buggar, lämnar förslag på översättningar, hjälper andra användare, desto bättre blir systemet, och desto snabbare utvecklas det.

Drupal communityn består till stor del av företag och enskilda individer som på ett eller annat är beroende av att systemet fungerar i deras vardag. Allt från storföretag som valt Drupal för sitt intranet, till mediebolag, som driver nättidningar och webbtv sajter, till ehandlare och alla de webbyrårer och konsulter som hjälper företag att använda Drupal.

Ett stort intresse finns hos alla inblandade att systemet ska fungera bra, det är den huvudsakliga motivationen till uppdateringar och utbyggnader av systemet.
Copyright Design Box AB 2014. 
Copyright for the Druplicon and the
trademark "Drupal" belongs to Dries Buytaert.