Kontakta oss på:  Ring Design Box i Stockholm på Skype | +46 8 559 222 99 | info@designbox.se

Så lyckas du med ditt webbprojekt

Det är en del att tänka på för att du ska lyckas med din webbplats. Här vill vi komma med konkreta tips på vad du ska tänka på, och vad vi själva har med i vår projektplan när vi producerar webbplatser till våra kunder.

Fastställ mätbara mål

Se till att veta vad du vill uppnå med dina nya webbplats innan du börjar. Varför gör ditt företag den här satsningen? Antagligen för att skapa mer värde? Vad för värde? Få fler besökare, fler kunder och öka försäljningen? Eller rent av försvara en position på en konkurrensutsatt marknad? Skaffa dig en klar bild av skälen till den nya webbplatsen, innan du inleder projektet.


Ha metoder för att veta när målen uppnåtts

Hur vet du när du har lyckats? Har du ett affärssystem idag där du kan föra noggrann statistik och se hur verksamheten mår? Kan du mäta försäljning och hur dina kunder hittar ditt företag idag?
Om rutiner finns för att mäta din verksamhets nyckeltal, så blir det dessutom lättare att veta om webbsatsningen nåt sina mål, vilka framtida resurser du kan avsätta till affärsutveckling och marknadsföring.


Budgetera

Med målen i klart sikte, så behöver det fastställas en budget.
Vill man minska risken för låg kvalité vid upphandling är det bättre att sätta en fast budget och sedan genom agil-prioritering få med de funktioner som är viktiga för att uppnå målen tidigt i projktet. Låt dina leverantörer lämna förslag på vad du får för budgeten, istället för att bara be om lägsta pris. Det gör att du framstår som en seriös beställare.


Undvik långa kravlistor

Undvik att skriva en lång kravlista för ditt nya projekt, det räcker att du fastställer dina målsättningar. Kraven och exakt vad som ska göras är oftast bättre att diskutera tillsammans med din webbyrå, dom är oftast pålästa och vet vad som gäller idag. Internet förändras snabbt och det som var ett måste för 1år sen behöver inte vara det idag. Ambitiösa kravlistor innebär ofta felprioriteringar och höga offerter från leverantörer.
Kom ihåg, det räcker med dina mål och vad du vill uppnå.


Väg dina målsättningar och prioritera upp projektet enligt MoSCoW metoden

Genom att noga väga dina målsättningar, målgrupp och budskap, med marknaden och dina konkurrenter, så tar du tillsammans med din webbyrå fram en plan för hur du får bäst resultat för din budget. I ett allt mer konkurrensutsatt webbklimat är det viktigt att man fokuserar på rätt saker. Analysera din nuvarande webbnärvaro, ta vara på det som fungerat, och var inte rädd att kasta ut tidigare felsatsningar.
MoSCoW betyder "Must", "Should", "Could", "Won't", på svenska översatt "Måste", "Ska", "Kanske", "Inte nu", och är en metod för att prioritera upp ditt projekt i vad som måste göras nu, och senare. Det är en effektiv metod för att kommunicera omfattningen i ditt projekt.

Rent praktiskt fungera det ofta så att du och din leverantör träffas på ett möte och skriver så kallade User-stories på post-it lappar och klistrar upp dessa enligt prioritering på en MoSCoW tavla. MoSCoW tavlan är ofta en vanlig whiteboard tavla där man ritat in kolumner för "M,S,C,W".
En user story är ett önskemål på en funktion i webbplatsen, skriven ur ett användarperspektiv. En user story kan skrivas enligt följande mall: "Användar-roll" vill "Önskemål" därför att "Anledning". En user story bör inte vara längre än att den får plats på en lapp.
Exempel1: Besökare, vill chatta med kundtjänst i webbläsaren, därför att det förenklar kontakt med kundtjänst.
Exempel2: Webbredaktör vill kunna ladda ner produktblad som pdf, därför att dom är enkla att maila till återförsäljare.

MoSCoW prioritering och user stories ur användarperspektiv, gör att risken för onödigt arbete och felprioriteringar minskas. Innan någon funktion byggs i den nya webbplatsen, så måste det finnas en anledning bakom och en vetskap om hur viktig just den funktionen är.


Välj en webbdesign som attraherar din målgrupp

För oss är design inte snygg eller ful, utan rätt eller fel. Vi ser formgivning som ett verktyg, som ska uppfylla mål, tala till din målgrupp. Vi fokuserar på att förmedla den rätta känslan. Vi försöker ofta hitta en balans, där man attraherar målgruppen, sticker ut från konkurrensen och samtidigt ger ett seriöst och ärligt intryck.


Välj ett öppet, kraftfullt, beprövat och framtidssäkert publiceringssystem utan licenskostnader

Du kommer antagligen att investera en del tid på din nya webbsatsning. Att lära dig verktyget, få in rutinerna för din webbstrategi, bli bekväm i din arbetsroll och bygga ditt företags identitet och varumärke. Du vill helst inte investera tid i ett system som en dag stänger dörren för dig, t.ex. med dyrare licenser, slutar uppdateras, kanske pga uppköp eller nedläggning. I så fall blir du tvungen att lära om och byta publiceringssystem, vilket är en påtvingad onödig kostnad.

Välj därför ett fritt publiceringssytem som använder öppen källkod. Vanliga system idag är Wordpress, Drupal och Joomla. Wordpress är från början ett bloggsystem, men har vuxit till att klara av allt mer. Drupal är ett system främst inriktat på krävande webbplatser, många olika användar roller, många olika sorters innehåll. Stort behov av att kunna anpassa efter affärsmodell och skala.
Vi har valt att satsa på Drupal för att det klarar av alla tänkbara behov det kan finnas på en webbplats.
Med Drupal 7 får du ett publiceringssystem utan licenskostnader. Ett stort antal organisationer och webbyråer över hela världen, bidrar till utvecklingen av Drupal publiceringssystem. En utveckling som gynnar alla användare av Drupal. Bara det faktum att många företag låtit systemet bli en viktig del av verksamhet, och att systemet inte enkelt kan läggas ner av en enskild part, betyder goda framtidsutsikter.


Tänk på att synas i Google och få fler besökare

För att din webbplats ska bli lyckad så måste du locka besökare. Google vill ge alla som söker så bra och relevanta resultat som möjligt. Det här betyder förenklat att din webbplats måste vara tekniskt bra, och innehållsmässigt relevant på de sökord som dina önskade kunder söker på, för att din webbplats ska synas i googles resultatlista. Ju intressantare Googles robot tycker att ditt innehåll är för dina besökare, desto högre position kommer den få i sökresultatet.
Vad Google tycker är intressant för dina besökare påverkas idag av en mängd faktorer, och den exakta formeln är Googles väl bevarade affärshemlighet. Överlägset viktigast är dock hur webbplatsen presenterar och kategoriserar sitt innehåll, att den tekniskt följer googles riktlinjer samt html5 standarden, att många länkar till den och gillar den på sociala nätverk, att den laddar snabbt och inte innehåller fel, t.ex. brutna länkar.

Följ webbstandarder

Det är viktigt att din webbplats följer html5 specifikationen. För att den ska fungera bättre i nuvarande och framtida webbläsare. Se till att din leverantör arbetar med etablerade standarder och utför tester för att säkerställa detta.
Att följa standarder är även viktigt för att tillgänglighetsverktyg som t.ex. zoom av innehållet ska fungera korrekt. För t.ex. folk som ser dåligt.
En annan fördel med att följa standerder är att webbplatsens kod blir lätare att underhålla i framtiden. Webben utvecklas hela tiden och fel kommer alltid uppstå med gammal kod, men det underlättar iaf lite för framtida utvecklare om dom har en specifikation att gå efter.

Använd ett versionshanteringssytem

Versionshantering innebär att man via ett separat system håller reda på vad som ändrats i en fil/katalog, när ändringen skett och vem som utfört ändringen, samt möjligheter att backa och ångra ändringar. Det är även möjligt att ha flera samtidiga versioner av en fil/katalog, i olika stadie av färdigställande, så kallade “branches”.
Vanligt inom mjukvaruutveckling är att ha en “production-version”, som är stabil. Sen olika testversioner (exempel: beta, alpha, nightly build)  beroende på vad projektet kräver.

Dagens webbutveckling med färdiga publiceringssytem eller ramverk innebär oftast att man behöver göra anpassningar av befintlig kod.
Versionshanteringssytemet gör det enklare att hålla reda på vilka anpassningar som gjorts, av vem,  när och varför. Utan versionshantering får framtida utvecklare svårare att avgöra vad som faktiskt ändrats, jämfört med ursprunglig version.

Vi använder för git versionshantering. Git har vuxit fram som en branschstandard de senaste  åren och används idag flitigt inom all form av programmering. Git är ett decentraliserat versionshanteringssystem skrivet av Linus Thorvalds, den ursprungliga skaparen av linux kärnan. Decentraliseringen gör att varje utvecklare oftast har en fullständig version  av projektet på sin maskin, vilket minskar risken för dataförlust, och gör det möjligt att arbeta utan fast internetuppkoppling.
 

Testa noga och testa extra noga för din målgrupp.

Givetvis ska din nya webbplats fungera så bra som möjligt oavsett enhet. Men då antalet enheter man kan surfa ifrån  idag är stort, så kan det löna sig att inleda testerna baserat på dina vad dina besökare faktiskt använder.

Genom statistik från Google Analytics, går det att få fram vilken utrustning dina nuvarande besökare använder. T.ex. vilka webbläsare som används, om dom använder stora skärmar och hur stor del av trafiken som kommer från mobiltelefoner och surfplattor. Genom att redan i utvecklingsskedet prioritera dina besökares vanligaste utrustning i testerna, minskas risken för överaskningar vid lansering.

Exempel 1: En webbplats med kommuner som målgrupp, kan behöva testas först och främst i internet explorer 7 och windows xp. På en upplösning av 1280x1024.
Lösningar som inte klarar det här inledande testet släpps inte vidare i projektet.

Exempel 2: En webbplats för en restaurangbokning, kan behöva testas först och främst på ios och iphone 4. Då många av restaurangens kunder bokar via mobilen.
En god idé är då att testa enligt så kallad “mobile-first” metodik. Där man jobbar för mobilen, och låter den version som besöks av datorer och surfplattor baseras på den sidan.

Vi testar just nu våra webbplatser i senaste versionen av Chrome, Firefox, Safari samt Internet Explorer 7-10. Vi testar även att sidorna ser bra ut på Iphone, Ipad och Android.

Hur vi prioriterar testerna beror som sagt helt på dina besökare och målgrupp. På så sätt sparar vi tid i testningen, genom att upptäcka problem snabbt.

Använd ett vettigt arbetsflöde för publicering (Deployment)

För att minska risken för fel på webbplatsen, är ett arbetsflöde där testserver finns med som en självklar del viktigt. Nya ändringar bör hamna på en testservern, innan dom godkänns och går vidare till produktionsservern.

Exempel: Vanligt deploymentflöde vid webbutveckling
LocalDev -> TeamDev/Test -> Staging/Test -> Production

LocalDev = En testmiljö som används av en ensam utvecklare.
TeamDev = En testmiljö, där teamet testar.
Stage/Test = En testmiljö, som motsvarar en kopia på den server miljö som finns på production. Här testar projektledare och kunden att funktionerna håller utlovad kvalité innan dom publiceras.
Production = Den publicerade webbplatsen som används.

Antalet servers i testmiljön kan variera beroende på vad projektet kräver. Hur ambitiös man är med sina tester bör baseras på vad det kostar om webbplatsen går ner. Är kostnaden för avbrott hög vill man ha flera lager av tester innan ändringar går till produktionsservern. För en liten webbplats där avbrott inte kostar mycket, kan det vara bättre med en enklare testmiljö.

Det viktiga är att din leverantör i alla fall använder ett arbetsflöde, där testmiljöer och omsorgsfulla tester är en naturlig del.
Vi använder oftast git (hook post receive) och rsync, för våra uppdateringar av testservers och produktion.

Många besökare från mobila enheter? Välj en responsiv webbdesign!

Smarta mobiltelefoner och surfplattor är idag vanliga, och trenden ökar. Idag är trafiken från mobila enheter på många webbplatser över 25%, mycket pekar på att mobila enheter i framtiden kommer stå för den största delen av trafiken. De små pekskärmarna och begränsade internetanslutningarna ställer stora krav på tillgängligheten hos din webbplats. För att besökarna ska bli nöjda, så ska din webbplats ladda snabbt och dom ska enkelt hitta vad dom söker.
Responsiv webbdesign, betyder att en och samma webbplats anpassar sig beroende på enheten besökaren surfar från.
Ge dina besökare en användarvänlig upplevelse oavsett hur dom surfar och uppnå dina mål.

Välj webbhotell som uppfyller dina krav

Vet du vad ett driftavbrott kostar din verksamhet?

För att lättare kunna välja hosting leverantör, är det bra att sammanställa din verksamhets krav på webbplatsens tillgänglighet. Räkna ut vad ett avbrott faktiskt kostar. Om ett avbrott inte kostar dig något alls, så bör du satsa på billigaste möjliga hosting-alternativ, som fortfarande motsvarar minimum kraven för ditt publiceringssystem.

Om ett avbrott kostar dig mycket, bör du välja en partner med bra SLA (Service Level Agreement) eller kontinuerlig övervakning.

Räkna ut vad ett oplanerat avbrott kostar
Vad kostar det om webbplatsen plötsligt är nere 1 timme? Här är några värden du kan ha med i kalkylen.
Finns det anställda som jobbar heltid med webbplatsen? T.ex. säljare eller informatörer? Vad kostar deras lön under en timme? Kan dom göra något annat under tiden för ett eventuellt avbrott?
Hur mycket skadas företagets varumärke av ett avbrott? Har ni ständigt användare inloggade, som kommer ha svårt att nå tjänsten? Befinner ni er i en bransch där avbrott anses oseriöst? T.ex. leverantör av internettjänster, telefoni, bank, finans eller samhällsinformation.

Vilka intäkter har du från besökare i genomsnitt per timme? T.ex. försäljning, eller annonsvisningar.
Kika i analytics för antalet besökare per månad, dela sen på antalet timmar i en månad, så får du en grov uppskattning. Hur viktiga är backuper?
Räkna ut vad återskapande av data kostar: Vad kostar det om all data på webbplatsen försvinner? Hur lång tid skulle all data ta att återskapa från backup? 

Se till att ha en leveranör som sköter sina backuper.

Välj leverantör och SLA
SLA betyder service level agreement och är ett avtal där det specificeras vad din leverantör lovar. Hur stor procent av tiden tjänsterna måste vara åtkomliga och hur lång tid jourutryckningar får ta vid olika typer av fel. SLA specificerar ibland även backup rutiner och situationer där leverantören avsäger sig ansvar.

Använd dina beräknade kostnad för avbrott, som underlag i ditt val av hosting leverantör. Hur lång upptid lovar dom per år? Har du råd med ett avbrott över tiden dom inte garanterar?

Vanligt är att billiga webbhotell inte lovar någon upptid alls per år, utan lovar att dom ska "göra så gott dom kan", så kallad "best effort"-SLA.
Bättre alternativ som företagswebbhotell kan t.ex. lova en upptid per år på 99.5%, och att felsökning ska börja inom senast 24h.
Det dyraste/bästa alternativet är så kallad managerad hosting, där hängivna systemadministratörer sköter driften. Då är inte ett löft om 99.9% garanterad upptid ovanligt. Inställelsetiden vid fel är ofta kort, kanske bara 2-4timmar.

Gör webbplatsen snabbladdad.

Laddtiden är en viktig del av användarupplevelsen. En sida som laddar snabbt uppleves ofta som något bättre än en som är långsam. Speciellt viktig blir laddtiden om många från din målgrupp använder mobiltelefoner, eller långsammare 3g uppkopplingar.
Idag finns bra verktyg för att kontrollera laddtiden, som dessutom tipsar om förbättringar.

Använd dessa verktyg:
Yslow från Yahoo: Analyserar webbplatsens laddtid. Ger ett betyg och tekniska tips.
Google Page Speed: Påminner om Yslow, Googles analys av laddtid. Ger betyg och tekniska tips.

Integrera din webbplats med Sociala medier.

Sociala nätverk som Facebook, Instagram, Youtube, Twitter och Google Plus finns idag i var mans hand. Kom ihåg att utnyttja det.

Så här kan du göra din webbplats mer social:
  • Se till att dina besökare enkelt kan dela artiklar, sidor och produkter.
  • Gilla knappar för facebook och google plus.
  • Användarinloggning med OpeidID, så besökarna kan logga in med facebook och slipper minnas lösenord.


Håll din webbplats uppdaterad!

Det är viktigt att din nya webbplats hålls uppdaterad och rutinerna smälter väl in i din verksamhet. Vi håller en introduktionskurs i publiceringsverktyget, med de ansvariga webbredaktörerna, på plats hos dig. Så rutinerna ska infinna sig snabbt.

Följ upp statistik

Lär dig använda Google Ananlytics för att mäta dina resultat. Google analytics är kraftfullt och kan idag betraktas som branchstandard för besöksstatistik. Är man ovan kan all information och nya termer kännas överväldigande. Ett sätt att få övervaka värden och mål som är relevanta för din verksamhet är att skapa egna översiktspaneler. Välj en leverantör som hjälper dig komma igång med analytics.

Blicka alltid framåt

Webbnärvaron är en löpande process som aldrig blir klar. Även om man, kämpat och uppnått alla sina mål, så går utvecklingen inom it och webb snabbt. Här handlar det om att alltid ha nästa mål i sikte, aldrig bli för bekväm.
Gör till rutin att regelbundet följa it-nyhetsflödet, och vad som händer inom din bransch, eller hitta en leverantör hjälper dig hålla koll.

Håll koll på kostnader och hitta en partner som tar ansvar

Du kan t.ex. välja oss på Design Box =)

Vi håller alltid våra offerter och lämnar tydliga projektplaner. Vi lämnar 12 månaders garanti på våra webbplatser.
Vi ger dig en kurs i ditt nya publiceringssystem, och ger dig alla förutsättningar för att komma igång.

Lycka till med din webbsatsning. Hör av dig till oss på Design Box om du behöver hjälp.

Markus Bonds,
Copyright Design Box AB 2014. 
Copyright for the Druplicon and the
trademark "Drupal" belongs to Dries Buytaert.